Thuốc Ho Thảo Dược NTP

Thành phần:

  • Bách bộ
  • Mạch môn
  • Thiên môn đông
  • Tang bạch bì
  • Tá dược

Công dụng: 

Nhuận táo, hóa đàm.

Call Now Button