Cảm Cúm Bảo Phương

Thành phần:

  • Bạc hà
  • Thanh hao
  • Địa liền
  • Thích gia đằng
  • Kim ngân
  • Tía tô
  • Kinh giới

Công dụng:

Chữa cảm mạo, phát nóng lạnh, nhức đầu, sổ mũi, đau người không có mồ hôi

Call Now Button